สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ249,576.31191,000.0023.5 %5.08,559.502,352.8672.5 %5.0
รวม 249,576 191,000 23.47 % 8,560 2,353 72.51 %