สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ146,883.0683,503.3843.1 %5.05,573.549,959.89-78.7 %0.0
รวม 146,883 83,503 43.15 % 5,574 9,960 -78.70 %