กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต882,314.69356,000.0059.7 %5.08,346.895,703.5031.7 %5.0
รวม 882,315 356,000 59.65 % 8,347 5,704 31.67 %