กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต197,130.69356,000.00-80.6 %0.08,346.895,703.5031.7 %5.0
รวม 197,131 356,000 -80.59 % 8,347 5,704 31.67 %