สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ294,821.00576,000.00-95.4 %0.011,801.861,914.3583.8 %5.0
รวม 294,821 576,000 -95.37 % 11,802 1,914 83.78 %