กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 147,494.11215,000.00-45.8 %0.05,367.18942.5082.4 %5.0
รวม 147,494 215,000 -45.77 % 5,367 943 82.44 %