สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 116,340.41109,934.005.5 %2.56,136.341,671.8872.8 %5.0
รวม 116,340 109,934 5.51 % 6,136 1,672 72.75 %