กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ114,963.9033,000.0071.3 %5.05,126.42395.0092.3 %5.0
รวม 114,964 33,000 71.30 % 5,126 395 92.29 %