กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา552,483.19383,496.0030.6 %5.05,454.72317.2094.2 %5.0
รวม 552,483 383,496 30.59 % 5,455 317 94.18 %