กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว162,383.42101,172.0037.7 %5.06,486.525,723.2811.8 %5.0
รวม 162,383 101,172 37.70 % 6,487 5,723 11.77 %