สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์121,922.3194,400.0022.6 %5.07,349.483,153.9657.1 %5.0
สป.พม. สสว 23,526.143,623.00-2.7 %0.0494.42412.0416.7 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,209.7015,180.00-14.9 %0.04,354.66826.3481.0 %5.0
รวม 138,658 113,203 18.36 % 12,199 4,392 63.99 %