กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว84,152.1349,841.0040.8 %5.05,357.801,409.1473.7 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี61,002.8510,925.9582.1 %5.02,704.48781.0071.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 3,563.255,202.10-46.0 %0.02,830.61805.9871.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน28,656.9115,845.1444.7 %5.02,631.20415.0984.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี23,647.3313,281.0043.8 %5.01,029.98321.2568.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ10,842.009,151.4515.6 %5.02,550.22948.7062.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา6,823.279,335.60-36.8 %0.02,536.71353.1086.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง49,076.5312,044.5675.5 %5.02,926.541,097.0562.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา6,688.8311,516.45-72.2 %0.02,407.43638.5473.5 %5.0
รวม 274,453 137,143 50.03 % 24,975 6,770 72.89 %