กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)289,596.66465,382.00-60.7 %0.017,429.867,659.2056.1 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด202,482.75211,336.00-4.4 %0.081,474.7731,653.9561.1 %5.0
รวม 492,079 676,718 -37.52 % 98,905 39,313 60.25 %