กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์80,227.1235,503.0055.7 %5.05,392.191,089.2079.8 %5.0
รวม 80,227 35,503 55.75 % 5,392 1,089 79.80 %