กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง324,401.84395,961.00-22.1 %0.013,283.906,517.5550.9 %5.0
รวม 324,402 395,961 -22.06 % 13,284 6,518 50.94 %