กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน197,717.84172,420.0012.8 %5.010,010.282,536.2074.7 %5.0
รวม 197,718 172,420 12.79 % 10,010 2,536 74.66 %