กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร442,695.0955,045.0087.6 %5.019,709.20740.6096.2 %5.0
รวม 442,695 55,045 87.57 % 19,709 741 96.24 %