กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร143,265.0270,200.0051.0 %5.05,329.661,478.4072.3 %5.0
รวม 143,265 70,200 51.00 % 5,330 1,478 72.26 %