กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร172,129.11174,403.00-1.3 %0.07,458.921,762.4576.4 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,891.052,375.00-25.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,529.54553.0063.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3683.46430.0037.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 176,233 177,761 -0.87 % 7,459 1,762 76.37 %