กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ102,914.2429,398.9071.4 %5.04,935.70792.9483.9 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี10,507.628,968.0014.7 %5.01,950.13176.6590.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์11,655.605,504.0252.8 %5.02,372.14433.5381.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง23,569.406,918.0070.6 %5.02,804.59492.3382.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค56,057.7030,391.0045.8 %5.01,757.81528.6069.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น12,145.151,541.0087.3 %5.02,435.85292.8388.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม34,821.506,336.0081.8 %5.02,412.88376.0484.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี42,733.1310,073.0076.4 %5.01,782.72565.6668.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา13,309.124,979.0062.6 %5.02,970.76656.4077.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา10,690.848,372.3621.7 %5.01,646.29335.3579.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)83,060.316,628.0092.0 %5.04,501.65267.4994.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี39,039.2514,911.5761.8 %5.02,420.93615.1574.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต9,155.816,969.2423.9 %5.0834.10407.0351.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 12,653.2416,344.00-29.2 %0.01,679.85481.8271.3 %5.0
รวม 462,313 157,334 65.97 % 34,505 6,422 81.39 %