กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์116,126.2994,933.0018.3 %5.06,264.531,320.3578.9 %5.0
รวม 116,126 94,933 18.25 % 6,265 1,320 78.92 %