สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม144,561.44140,840.002.6 %1.05,783.021,181.3479.6 %5.0
รวม 144,561 140,840 2.57 % 5,783 1,181 79.57 %