สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน99,980.6049,901.5950.1 %5.05,223.35245.3195.3 %5.0
รวม 99,981 49,902 50.09 % 5,223 245 95.30 %