กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง330,309.63351,722.00-6.5 %0.012,755.496,001.2353.0 %5.0
รวม 330,310 351,722 -6.48 % 12,755 6,001 52.95 %