สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ192,944.52246,934.45-28.0 %0.07,696.549,014.17-17.1 %0.0
รวม 192,945 246,934 -27.98 % 7,697 9,014 -17.12 %