กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 146,424.2791,401.9437.6 %5.05,607.93852.0384.8 %5.0
รวม 146,424 91,402 37.58 % 5,608 852 84.81 %