สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม159,032.27171,074.00-7.6 %0.05,783.021,255.6778.3 %5.0
รวม 159,032 171,074 -7.57 % 5,783 1,256 78.29 %