กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า130,607.8785,000.0034.9 %5.07,852.883,870.5050.7 %5.0
รวม 130,608 85,000 34.92 % 7,853 3,871 50.71 %