กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 631,395.69500,375.0020.8 %5.010,335.457,122.7231.1 %5.0
รวม 631,396 500,375 20.75 % 10,335 7,123 31.08 %