กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง544,612.81530,371.002.6 %1.016,254.2313,482.3017.1 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)16,904.2617,129.00-1.3 %0.04,310.474,087.855.2 %2.5
รวม 561,517 547,500 2.50 % 20,565 17,570 14.56 %