กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ235,952.80207,472.2312.1 %5.07,324.474,169.0543.1 %5.0
รวม 235,953 207,472 12.07 % 7,324 4,169 43.08 %