กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 319,144.56192,435.0039.7 %5.013,659.1012,431.489.0 %4.5
รวม 319,145 192,435 39.70 % 13,659 12,431 8.99 %