กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 127,967.23126,285.001.3 %0.55,936.232,784.0353.1 %5.0
รวม 127,967 126,285 1.31 % 5,936 2,784 53.10 %