กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 430,967.41328,603.0023.8 %5.05,570.41914.0083.6 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,811.921,160.0036.0 %5.049.0850.60-3.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,827.531,108.0039.4 %5.082.9360.1927.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,835.23523.0071.5 %5.093.9135.0762.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี3,005.041,143.0062.0 %5.065.9568.45-3.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,673.48466.0072.2 %5.062.1250.2619.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,806.09483.0073.3 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,299.421,374.00-5.7 %0.024.301.0095.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,711.371.0099.9 %5.022.3218.9015.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,806.091,061.0041.3 %5.032.7430.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท3,057.433,774.70-23.5 %0.052.8863.64-20.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,428.66584.0083.0 %5.068.0649.5927.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,750.87923.0047.3 %5.050.0969.50-38.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,123.98887.0058.2 %5.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,287.65607.0052.9 %5.030.2963.42-109.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,815.92260.4085.7 %5.038.4567.85-76.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,889.45382.0079.8 %5.051.540.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,749.26565.0067.7 %5.043.2747.31-9.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,760.551,351.0023.3 %5.053.7961.99-15.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,570.971.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,900.221,894.0034.7 %5.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,619.551,415.0012.6 %5.048.7466.14-35.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,754.90646.0063.2 %5.055.7664.52-15.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,752.971,211.0030.9 %5.069.2835.5048.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,839.27433.0076.5 %5.053.7248.489.8 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,321.97945.0059.3 %5.058.2136.2637.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,678.561.0099.9 %5.058.6464.51-10.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,783.83251.0085.9 %5.046.1465.62-42.2 %0.0
รวม 483,830 352,053 27.24 % 7,020 2,114 69.88 %