สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ150,811.4786,000.0043.0 %5.07,171.26844.5088.2 %5.0
รวม 150,811 86,000 42.98 % 7,171 845 88.22 %