สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน110,140.9342,276.3561.6 %5.05,223.35398.7092.4 %5.0
รวม 110,141 42,276 61.62 % 5,223 399 92.37 %