กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ94,105.6828,568.0069.6 %5.05,254.62479.3590.9 %5.0
รวม 94,106 28,568 69.64 % 5,255 479 90.88 %