สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน106,755.9959,000.0044.7 %5.05,201.46744.0485.7 %5.0
รวม 106,756 59,000 44.73 % 5,201 744 85.70 %