กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ256,275.03208,680.0818.6 %5.09,628.821,119.3788.4 %5.0
รวม 256,275 208,680 18.57 % 9,629 1,119 88.37 %