กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 152,722.9896,157.4337.0 %5.05,607.931,143.7479.6 %5.0
รวม 152,723 96,157 37.04 % 5,608 1,144 79.60 %