กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า303,175.03243,066.0319.8 %5.06,752.292,960.5956.2 %5.0
รวม 303,175 243,066 19.83 % 6,752 2,961 56.15 %