กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ218,670.02241,190.84-10.3 %0.06,549.061,823.1972.2 %5.0
รวม 218,670 241,191 -10.30 % 6,549 1,823 72.16 %