กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 246,223.20183,007.7725.7 %5.07,011.805,720.9618.4 %5.0
รวม 246,223 183,008 25.67 % 7,012 5,721 18.41 %