กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย185,016.33151,000.0018.4 %5.06,467.762,957.8754.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี13,742.4711,728.0814.7 %5.02,034.961,873.597.9 %3.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย14,844.5315,027.00-1.2 %0.02,007.961,722.7014.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท11,657.4219,833.01-70.1 %0.01,641.63439.7573.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี12,155.147,996.0034.2 %5.01,246.46621.3050.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,495.237,534.4039.7 %5.01,246.26490.1160.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี13,818.6511,855.4314.2 %5.01,601.21384.0076.0 %5.0
รวม 263,730 224,974 14.70 % 16,246 8,489 47.75 %