กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม1,939,229.0033,406.0098.3 %5.05,151.44523.5489.8 %5.0
รวม 1,939,229 33,406 98.28 % 5,151 524 89.84 %