กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 984,449.1357,498.0094.2 %5.06,692.881,803.5573.1 %5.0
รวม 984,449 57,498 94.16 % 6,693 1,804 73.05 %