กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 292,700.22179,000.0038.8 %5.08,362.525,503.8034.2 %5.0
รวม 292,700 179,000 38.85 % 8,363 5,504 34.18 %