กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน134,539.5610,000.0092.6 %5.05,282.761,060.0779.9 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ64,978.1135,924.0044.7 %5.01,240.201,199.663.3 %1.5
รวม 199,518 45,924 76.98 % 6,523 2,260 65.36 %