กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 159,035.98148,572.006.6 %3.06,355.201,274.2579.9 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 30,410.7123,468.0022.8 %5.0569.88882.32-54.8 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 232,374.819,302.8396.0 %5.0560.52483.5513.7 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 129,708.39168,151.00-29.6 %0.01,958.911,733.9511.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง209,608.417,270.0096.5 %5.02,476.411,197.2551.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง112,280.1993,060.0017.1 %5.01,822.80374.2479.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม177,295.02327,607.00-84.8 %0.02,243.52584.8873.9 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร144,542.66143,915.000.4 %0.52,806.464,037.88-43.9 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี136,493.4887,233.0036.1 %5.01,486.40819.6044.9 %5.0
รวม 1,331,750 1,008,579 24.27 % 20,280 11,388 43.85 %