กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 491,309.31290,353.0040.9 %5.08,909.697,634.7114.3 %5.0
รวม 491,309 290,353 40.90 % 8,910 7,635 14.31 %