สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 165,992.66117,030.0029.5 %5.07,236.924,539.4437.3 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,712.223,622.0023.1 %5.0437.3732.4092.6 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)16,027.2348,000.00-199.5 %0.05,435.912,414.0155.6 %5.0
รวม 186,732 168,652 9.68 % 13,110 6,986 46.71 %